Gazeta Progres

25 Prill, 201633817 Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në nivel individual, të organizatave ose të qeverisë, në dobi të mjedisit natyror dhe (ose) të...

22 Prill, 201619508 Vend i pasur në florë dhe faunë, por shumë pak i njohur për shumëllojshmërinë dhe veçantitë që ofron. Kjo është Shqipëria,. Shqiperia mund të...

19 Prill, 2016589 Ajri, toka, ujërat e lumenjve, liqeneve, deteve e oqeaneve, ujërat nëntokësore dhe gjithçka ku jeton dhe ndikon tek njeriu përbëjnë mjedisin rrethues. Sot...
Page 4 of 512345